Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem.


W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.


  1. Na podstawie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Zamawiający zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.
   2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. Towarów , które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu – dotyczy to w szczególności towarów wymagających transportu oraz przechowywania w warunkach chłodniczych.
   3. W przypadku odstąpienia od umowy, strony umowy sprzedaży są zobowiązane do zwrotu wszystkiego, co otrzymały od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności obejmuje to także zwrot kosztów przesyłki Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Zamawiającego.
   4. Reklamacje można składać przykładowo: bezpośrednio u Dostawcy w czasie odbioru Towaru lub w siedzibie Sprzedawcy.
   5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
   6. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.
 

 


Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail:
Udzielimy Ci wskazówek - jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl